Personální údaje

MUDr. Marie Novotná

 • Studium na Fakultě dětského lékařství UK Praha jsem ukončila v roce 1981 /1975-1981/
 • Promoce 8.7.1981
 • Od 1.9.1981 – dětské oddělení Nemocnice s poliklinikou Vysoké Mýto
 • Atestace z pediatrie 1.stupně – 27.4.1984
 • Od roku 1988 – novorozenecké oddělení nemocnice s poliklinikou Vysoké Mýto a jako obvodní dětský lékař ve Sloupnici - do 31.8.1995
 • Od 1.7.1995 pracuji jako praktický lékař pro děti a dorost v Chocni
 • Osvědčení k výkonu soukromé praxe v oboru pediatrie –10.2.1993
 • Pravidelná účast na vzdělávacích akcích v České republice
 • Pravidelná účast na lékařské pohotovostní službě v Ústí nad Orlicí
 • Diplom celoživotního vzdělávání lékařů – platnost do 31.1.2019

Sestra Věra Kerhartová

 • Absolvovala Střední zdravotnickou školu ve Svitavách - obor dětská sestra - maturita v roce 1989
 • Nastoupila na dětské oddělení Vysoké Mýto a po 1/2 roce na novorozenecké oddělení Vysoké Mýto - do roku 2004
 • Od roku 2007 pracovala 2 roky na novorozeneckém oddělení Litomyšl
 • Od roku 2009 na dětském středisku Choceň
 • Post graduální studium - Institut pro nelékařské zdravotnické disciplíny Brno - obor ošetřovatelství pro děti a dorost
 • Laktační poradenství Praha - Certifikát laktační poradce